A Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának tá-mogatása elnevezésű, GINOP-1.3.2-15-2018-00036 számú, „Új Nemzedék” – A Biotechnológiai Innovációs Bázis klaszter megerősítése, nemzetközi piaci lehetőségeinek megújítása című pályázatának keretén belül klaszter-fejlesztési oktatássorozatot szervezett. Az oktatássorozat első eseményénekre 2019. november 29-én került sor.

A rendezvény elején beszédet mondott Dr. Szemerey Zoltán, a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. vezérigazgatója, aki köszöntötte a tagságot és néhány gondolatban ismertette a menedzsmentszervezetben  bekövetkezett  változásokat. Dr. Németh  Péter és Dr. Szekeres György, a klaszter alapítói viszsza tekintést adtak a klaszter megalakulásának lépéseiről és a létrejöttét követő időszakról, az elért eredményekről, hogy az újabb tagokat megismertessék az eddigi tevékenységekkel. A képzést, a szakmai programot Titkos Csaba és Nagy Norbert szervezet fejlesztők irányították.

Az oktatás tematikája az önszerveződően együttműködő hálózatok, vállalkozások kooperációjára, valamint a stratégiák és „jó megoldások” értelmezésére, kialakítására épült, amelyet a trénerek és a workshop módszertan segítségével jártuk körbe. A szakmai programon tehát a résztvevők bevonásával tettünk lépéseket a szervezet működésének újrafogalmazására, az elérendő célok értelmezésére a klaszterek alapvető működését, minőségét jellemző három fontos fogalmán keresztül: „együttműködő”, „hálózat” „önszerveződő”. Ennek eredményeképpen négy célterületet, prioritást, fókuszpontot fogalmaztunk meg magunk számára: „közös vagy eltérő célok együttes megvalósítása”, „komparatív előnyök (ki miben jó)”, „közös és egyéni érdekek mentén saját indíttatásból történő szerveződés” és „rendelkezésre állás”.A következő alkalommal – folytatva a munkát – ezekre a területekre szeretnénk koncentrálni.

A szakmai program során gyárlátogatására is adódott lehetőség. Szakmai kíséret segítségével betekintést nyer-hettünk a gyár működésének folyamataiba  és megismer-kedhettünk a sörgyártás kulisszatitkaival. Az oktatás délutáni szakaszának vége sörkóstolással, sörkorcsolyával és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Tartsanak velünk és a klaszter többi tagjával 2020. február 7-én, a következő alkalommal!!!


Categories:

Comments are closed