Klasztermenedzsment

1. Klasztertagok közötti partnerség erősítése

2. Közös termék- és technológiafejlesztés

3. Klaszter együttműködések ösztönzése

4. Partnerkeresés

5. K+F+I tevékenység

6. Projektgenerálás

7. Benchmarking tevékenység

8. Klaszterstratégia készítése

9. Igényfelmérés és elégedettségmérés

10. Rendezvényeken, kiállításokon való közös részvétel, képviselet

11. Online klaszter megjelenés

12. Pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment

13. Előadások, tanfolyamok, tréningek szervezése