Vállalati Inkubáció start-up cégek számára

A PEIK Zrt. az inkubáció során olyan start-up cégek inkubálását, szervezését, irányítását vállalja, melyek termékei az inkubációs folyamat végére piacképes, eladható árut biztosítanak. Célja, hogy olyan erőforrásokkal és szolgáltatásokkal lássa el az induló vállalkozásokat, amelyek javítják e vállalkozások túlélési esélyeit életpályájuk kezdeti szakaszában, ezzel segítve elő az intenzív növekedést és a későbbi nemzetközi piacra lépést. Biztosítja a nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudást, start-up kapcsolati hálót és üzleti előrehaladást. Az inkubáció befejezéseként ezen cégek értékesítését és a magántulajdonosok egyedüli tulajdonlását segíti elő.

A PEIK Zrt. szolgáltatásai a klaszter, illetve az inkubálandó cégek számára

  • Szellemi tulajdon oltalmazásához szükséges és ahhoz kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi ügyvivői szolgáltatás
  • Jogi tanácsadás (az előző ponton túl) - amely kiterjed az inkubáció során felmerülő jogi kérdésekre (hazai és nemzetközi viszonylatban is)
  • Projektmenedzsment
  • Üzletviteli szolgáltatás, PR, HR, IT, marketing, design, minőségbiztosítás
  • Üzletvezetési, interim menedzsment, vezetői szolgáltatás
  • Számviteli, könyvvizsgálói, bérszámfejtési, adószakértői szolgáltatás
  • Stratégiai, tervezési, elemzési (megvalósíthatóság, üzleti terv, piacelemzés, gazdasági elemzések stb.) szolgáltatás
  • Befektetési, pénzügyi tanácsadás (vállalkozások felkészítése a tőke befogadására)
  • Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás